Resultaten voor huwelijk

huwelijk
Huwelijk aangifte Kortrijk.
Aan het recht om te trouwen zijn enkele voorwaarden verbonden.: In principe moet je meerderjarig zijn zie ook onderaan rubriek Meer info. Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn door echtscheiding of overlijden vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten.
Huwelijk Gemeente Lubbeek.
De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal. Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.
Huwelijk, aangifte - Gemeente Balen.
De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.Het huwelijk staat open voor personen van hetzelfde of van verschillend geslacht. De huwelijksaangifte is verplicht en de akte van aangifte moet ten laatste 1 maand voor het huwelijk voldaan zijn.
Huwelijk Stad Tienen.
Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is. De aangifte kan ten vroegste zes maanden en veertien dagen voor het huwelijk opgemaakt worden. Je kan ten vroegste huwen veertien dagen na de aangifte.
Aangifte huwelijk Stad Dendermonde.
Een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden. Het burgerlijk huwelijk moet altijd voorafgaan aan het religieus huwelijk.
Huwelijk samenwonen scheiding Menen, waar je thuiskomt.
Dagarrangement: Typisch Menen. Groepsbezoeken - tips voor trips. Aanbod voor baby's.' Aanbod voor peuters. Verjaardagsfeest in zwembad. Menen, waar je thuiskomt. Dienstverlening en bestuur. Huwelijk samenwonen scheiding. Huwelijk samenwonen scheiding. Akte van huwelijk. Beëindiging verklaring wettelijke samenwoning. Akte van echtscheiding.
Huwelijk Wevelgem.
Ringen en pers Om het huwelijk voor te bereiden is het belangrijk te weten of jullie tijdens de plechtigheid een ring zullen geven en of de pers aanwezig mag zijn in dat geval zullen jullie namen net vóór het huwelijk aan de pers worden doorgegeven.
Huwelijken Statbel.
Leeftijd van de eerste echtgenoot: Leeftijd bij huwelijk van de eerste echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum. Leeftijd van de tweede echtgenoot: Leeftijd bij huwelijk van de tweede echtgenoot, uitgedrukt in voorbije jaren, berekend als het verschil tussen de datum van huwelijk en de geboortedatum.
huwelijk Gemeente Meerhout.
Het huwelijk vindt plaats in de gemeente waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste 15 dagen en ten laatste 6 maanden na de aangifte. De reservatie van een huwelijksdatum moet minimum 6 weken op voorhand gebeuren. wanneer kan je huwen?
Huwelijk Gemeente Putte.
de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend. Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.
Huwelijk Ronse.
Personen van vreemde nationaliteit nemen best geruime tijd vóór het geplande huwelijk contact op met de Burgerlijke Stand. Het huwelijk kan ten vroegste twee weken na datum van de akte van aangifte worden voltrokken.Het huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis.

Contacteer ons